sunnuntai 11. huhtikuuta 2010

Väestöennusteideni osuvuus 2009

Tutkitaan ennusteideni osuvuutta uusimpien (eli 31.12.2009 vallinneiden) tietojen pohjalta. En tee tänä vuonna uutta väestöennustetta, koska aikaisempi kolmen skenaarion laskelma sisältää mielestäni riittävän kattavan kahden parametrin (nettomaahanmuutto ja kokonaishedelmällisyysluku) herkkyysanalyysin, joten uusi laskelma ei vielä ole tarpeellinen. Kannattaa huomata, että tarkoitukseni on myös seurata kaikkien ennusteideni osuvuutta, joten työ- ja graafimäärä paisuisi hyvin nopeasti, jos tekisin uuden ennusteen joka vuosi.

Tutkitaan ensin vuoden 2007 ennusteen osuvuutta, kuten jo kerran aikaisemmin on tehty:

Kuvissa sininen käyrä on ennusteeni ja punainen pieni viiva, jota näin pitkän aikavälin ennusteessa voi olla vaikea huomata, kuvaa toteutunutta väestökehitystä. Tältä osin aikaisemmin tehdyn seurannan kommentit pätevät edelleen.

Kolmen skenaarion graafeissa ylin sininen käyrä vastaa nopeaa skenaariota, keskimmäinen perusskenaariota ja alimmainen hidasta.

Kolmen skenaarion laskelmasta havaitaan, että nuorten osalta ollaan täsmälleen perusskenaarion aikataulussa, aktiivi-ikäisten osalta todellisuus osuus toistaiseksi hitaan ja perusskenaarion puoliväliin ja vanhuksissa vieraskielisten osuus kasvaa nopeammin kuin missään skenaariossa. Erityisesti viimeinen havainto on yllättävä, kun otetaan huomioon, että skenaariot on maalailtu todella leveällä pensselillä, mutta siitä huolimatta todellisuus ei osunut ennusteiden väliin.

Ei kommentteja: