sunnuntai 11. huhtikuuta 2010

Muslimimaahanmuuttajien määrä Suomessa 2009

Päivitetty arvio muslimimaahanmuuttajamiesten määrästä (31.12.2009) on 27918 ja naisten määrästä 19440 henkilöä eli yhteensä 47358, jossa on kasvua edelliseen arviooni 9,7 prosenttia (merkinnän tekemisen ja laskennan automatisoinnin myötä sain edellisen vuoden tuloksen hieman toiseksi kuin viime vuonna, ehkä Tilastokeskus korjaa dataansa ensijulkistuksen jälkeen). Lisäksi ikäjakaumaksi saadaan

IkäMiehetNaiset
0-424692324
5-922142136
10-1421542080
15-1921941798
20-2427222045
25-2933052048
30-3427771829
35-3927131570
40-4429591334
45-492004943
50-541123492
55-59565299
60-64334186
65-69187124
70-7410590
75-93142

Sarjassa aikaisemmin ilmestynyttä: Arvio vuodelta 2007 (sisältää laskentamenetelmän kuvauksen) ja arvio vuodelta 2008.

Väestöennusteideni osuvuus 2009

Tutkitaan ennusteideni osuvuutta uusimpien (eli 31.12.2009 vallinneiden) tietojen pohjalta. En tee tänä vuonna uutta väestöennustetta, koska aikaisempi kolmen skenaarion laskelma sisältää mielestäni riittävän kattavan kahden parametrin (nettomaahanmuutto ja kokonaishedelmällisyysluku) herkkyysanalyysin, joten uusi laskelma ei vielä ole tarpeellinen. Kannattaa huomata, että tarkoitukseni on myös seurata kaikkien ennusteideni osuvuutta, joten työ- ja graafimäärä paisuisi hyvin nopeasti, jos tekisin uuden ennusteen joka vuosi.

Tutkitaan ensin vuoden 2007 ennusteen osuvuutta, kuten jo kerran aikaisemmin on tehty:

Kuvissa sininen käyrä on ennusteeni ja punainen pieni viiva, jota näin pitkän aikavälin ennusteessa voi olla vaikea huomata, kuvaa toteutunutta väestökehitystä. Tältä osin aikaisemmin tehdyn seurannan kommentit pätevät edelleen.

Kolmen skenaarion graafeissa ylin sininen käyrä vastaa nopeaa skenaariota, keskimmäinen perusskenaariota ja alimmainen hidasta.

Kolmen skenaarion laskelmasta havaitaan, että nuorten osalta ollaan täsmälleen perusskenaarion aikataulussa, aktiivi-ikäisten osalta todellisuus osuus toistaiseksi hitaan ja perusskenaarion puoliväliin ja vanhuksissa vieraskielisten osuus kasvaa nopeammin kuin missään skenaariossa. Erityisesti viimeinen havainto on yllättävä, kun otetaan huomioon, että skenaariot on maalailtu todella leveällä pensselillä, mutta siitä huolimatta todellisuus ei osunut ennusteiden väliin.