sunnuntai 26. huhtikuuta 2009

Draft: Nettomaahanmuutto kansanryhmittäin 2008

Kuolevuuskertoimet ja Tilastokeskuksen väestötilastot antavat keinon arvioida maahanmuuton nettomäärää kansanryhmittäin. Tarkasteltavat kansanryhmät ovat kantaväestö (eli kielet suomi ja ruotsi) ja vieraskieliset, joiden yhtenä osajoukkona käsitellään erikseen muslimimaahanmuuttajien tilanne, koska asia on maassamme vellovan maahanmuuttokeskustelun kannalta arvokas.

Jännittävänä yksityiskohtana mainittakoon, että saamen kieliset (1778 henkilöä vuonna 2008) sijoitetaan joissakin tilastoissa vieraskielisiin ja joissakin ei. Hämmentävää käsitteiden epätäsmällisyyttä Tilastokeskukselta. Saamelaisten ikäjakaumasta on näin ollen käytössä pelkästään viiden vuoden luokkiin jaoteltua dataa, joten jos lähtisin sen itse korjaamaan kantaväestön puolelle, se aiheuttaisi muuten laadukkaan datan pientä korruptoitumista. Käsittelen siis nyt saamelaisia vieraskielisinä, vaikka tiedän meidän vieneen heidän kalavetensä (vrt. Petri Hiltunen: Väinämöisen paluu).

Jos mainittu epäkohta unohdetaan, jaottelu kantaväestöön ja vieraskielisiin on Tilastokeskuksen tietojen avulla eksaktia, mutta vieraskielisten osajoukon muodostavien muslimien suhteen mitään virallista tietoa ei ole saatavissa, joten tyydyn omiin arvoihini vuosien 2007 ja 2008 osalta. Muslimien määrä on aiemmissa laskelmissa ilmaistu viiden vuoden ryhmiin luokiteltuna, joiden sisällä oletan jakauman olevan tasainen (mahdollinen jakojäännös lisätään ensimmäiseen vuoteen). Viimeinen luokka on vähintään 75-vuotiaat, jossa tapauksessa oletan tasajakauman ikäluokille 75-79 (suljettu väli).

Oletuksista tärkein on, että kustakin kansanryhmästä on ikäluokittain kuollut kuolevuuskertoimien (tai tarkemmin Helsingin vuoden 2007 kuolevuuskertoimien) ilmaisema osuus väestöstä. Tämä oletus ei tietenkään voi osua täsmälleen oikeaan kaikissa tapauksissa, eikä ikäluokittaista virhemarginaalia ole erityisen helppo kontrolloida (kokonaisvirhe on todettavissa). Tarkemman tiedon puuttuessa kyseessä on kuitenkin kelvollinen lähtökohta. Pyrkimyksenä on käyttää tuloksia demografisessa laskelmassa, jossa päähuomio on aktiivi-ikäisessä väestössä, jonka kuolevuus on tilastollisesti varsin maltillista tasoa, joten vanhoissa ikäluokissa tapahtuvat mahdollisesti suurehkotkaan virheet eivät ole erityisen tärkeitä.

En laske maahanmuutoksi alle yksivuotiaiden määrän muutoksia, vaan oletan heidän syntyneen Suomessa. Tulen kirjoittamaan vielä erillisen tekstin kunkin ryhmän syntyvyydestä ennen kuin pääsen varsinaisiin demografisiin laskelmiin.

Valitettavasti havaitsin laskelman tekemisen ongelmalliseksi pelkästään kuolevuuskertoimien perusteella. Virhettä kertynee erityisesti vanhoihin ikäluokkiin. Yritän parantaa tulosta käsittelemällä tässä pelkästään "aktiivi-ikäisten" eli ikäluokkien 10-65 tilanteen. Tilastokeskus julkistaa huomenna tarkempaa tietoa vuonna 2008 kuolleista, jolla pystyn ehkä parantamaan laskelmaa.

Nettomaahanmuutto Suomeen vuonna 2008
KantaväestöVieraskielisetMuslimit
IkäMiehetNaisetMiehetNaisetMiehetNaiset
109-87052210
111838333932
12-3340374233
1391235334233
1410-1024474233
1511-19549625-25
1611084472821
17-11080592922
18-11093822922
19-43-621341572922
20-29-9611014012257
21-30-441602246940
22-21-422232167344
23-9-513162667344
24-12-554032997344
25-55-6328329116452
26-41-794132678032
27-59-813302438435
28-30-692942248435
29-22-372691818435
30-38-87294192195
31-2822161815019
32-31-591451535022
334-552021235022
34741611075022
35138311280-7
36-24-1417990-1416
3724-213690-1418
3881412694-1418
398411477-1318
40-18-157711019-34
4119-742724223
42-194069394527
43422242554527
4466520644627
45182244115-155-56
46642940434221
47513010504622
4868511544622
49713714344722
506034156102-110-51
5154131592411
52661717312812
53113428192812
5489261282812
558-318939-68-20
563550104253
57664982874
587145101374
5969112984
608772815-19-8
61655631890
6273860594
6315643-15-794
649523-6-4104


Yhteensä aktiivi-ikäisten kantaväestön miehien nettomuutto on tämän laskelman perusteella 1026, kantaväestön naisten -190, vieraskielisten miesten 6010, vieraskielisten naisten 5246, muslimimiesten 1674 ja musliminaisten 860. Siis nettomaahanmuutto olisi 14626, mikä on oikeaa kokoluokkaa, mutta tunnustan harrastaneeni hieman kyseenalaisia keinoja tulokseen päästäkseni. Pyrin parantamaan tulosta myöhemmin.

maanantai 20. huhtikuuta 2009

Rikostilastoista lyhyesti

Tilastokeskus on saanut viime vuoden rikostilastot päivitettyä. Teen niihin lyhyen katsauksen ilman mitään syvällisempää analyysiä. Käsittelen vain maahanmuuttokeskustelussa aina esiin nousevat raiskaukset, törkeät raiskaukset ja pakottamiset sukupuoliyhteyteen (jatkossa lyhyesti raiskaukset) ja esitän luvut neljällä tavalla: absoluuttisen raiskausten määrän, miesten kokonaismäärän mukaan suhteutetun eli perinteisen niin sanotun tilastollisen yliedustuksen (verrattuna Suomen kansalaisiin), professori Tötön tavalla normalisoidun yliedustuksen ja aikaisemmin esittämälläni pistetulomenetelmällä normalisoidun yliedustuksen kertoimen; katso lisätietoa normalisoinneista. Lyhyesti sanottuna normalisointien tarkoitus on huomioida eri kansalaisuuksien erilaiset ikärakenteet, mikä on tarpeellista, koska nuoret miehet syyllistyvät raiskauksiin todennäköisemmin kuin vanhat. En ole pistetulomenetelmään lähimainkaan tyytyväinen, mutta katsotaan vertailun vuoksi silläkin saatavia tuloksia.


Raiskaukset vuonna 2008
KansalaisuusRaiskauksetYliedustusTöttöPistetulo
suomi542111
venäjä73,02,22,2
ruotsi21,91,71,8
viro104,42,83,1
somalia611,08,58,0
ent. jugoslavia119,212,113,2
ent. neuvostoliitto0000
turkki611,55,86,2
vietnam28,55,45,4
irak511,97,37,3
saksa12,21,51,8

sunnuntai 19. huhtikuuta 2009

Muslimimaahanmuuttajien määrä Suomessa 2008

Ryhdyn päivittämään entisiä tuloksia aina sitä mukaa kuin Tilastokeskus sylkäisee ulos numeroita murskattavaksi. Kaikkien relevanttien ennusteiden osuvuutta tulen seuraamaan systemaattisesti (tekeekö mikään virallinen ennustuslaitos millään alalla vastaavaa?). Tällä kertaa tehdään vasta alustavaa työtä uudelle entistä kattavammalle väestöennusteelle laskemalla vuoden 2008 lopussa Suomessa olleiden muslimimaahanmuuttajien määrä.

Ilokseni huomasin Wikipedia-artikkelin Islam Suomessa kehittyneen huomattavasti sitten viime näkemän ja muslimien lukumäärän arviossakin on päästy samankaltaiseen tulokseen kuin mihin itse päädyin aikaisemmin. Oma kiinnostuksen aiheeni on muslimimaahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten määrän arvioinnissa, mutta on tietenkin mukava nähdä lukuja myös käännynnäisistä. Osaltaan Wikipedian artikkeli antaa lisäuskoa siihen, että oma laskutapani antaa käyttökelpoisia tuloksia, vaikka kaikkia yksityiskohtia ei voidakaan pitää hyvin perusteltuina.

Laskemalla samalla menetelmällä kuin käytin edellisellä kerralla päädytään muslimimiesten osalta lukumäärän arvioon 25333 ja naisten osalta arvioon 17798 eli yhteensä 43131, jossa on kasvua edelliseen arviooni 9,4 prosenttia.

Ikäjakauma on seuraava:

IkäMiehetNaiset
0-423012190
5-920412063
10-1420421934
15-1919391635
20-2424001794
25-2928391826
30-3424941663
35-3926361506
40-4427841224
45-491771800
50-54968426
55-59472248
60-64314168
65-69163108
70-749180
75-78134

perjantai 10. huhtikuuta 2009

Valmistautuminen feissaukseen

Halla-ahon valitsijayhdistyksen allekirjoitusten keräykseen osallistuakseni olen päättänyt valita suoran kansalaisvaikuttamisen tien. Kerään tähän lyhyesti keskeiset tarkistettavissa olevat väitteet, joilla allekirjoitus tuntuu useimmilta irtoavan.

-Vuoteen 2008 asti pärjättiin 15 vastaanottokeskuksella, mutta nyt ollaan perustamassa vuoden sisällä 40-50 uutta vastaanottokeskusta (Turun Sanomat 10.3.2009).

-Ulkomaalaislain muutoksesta alkeet Mäki-Ketelältä. Suurin osa ei-työperäisistä maahanmuuttajista on oleskeluluvan tai turvapaikan saaneita. He eivät ole pakolaisia.

-Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo:
"Tuhatta luvan saanutta somalialaista tai irakilaista kohti maahan saapuu pari vuoden aikana 3 000–4 000 heidän perheenjäsentään" (Helsingin Sanomat 20.12.2008). Nämä henkilöt eivät käy läpi turvapaikkatutkintaa, vaan saavat automaattisesti oleskeluluvan (Mtv3: 45 minuuttia (Bisnestä turvapaikkakeskuksilla)). Perheenyhdistämisiä on tutkittu Yhdysvalloissa ja DNA-testien perusteella on todettu, että vain 20 % pyrkijöistä oli väittämäänsä sukua toisilleen. Yhdysvallat on lopettanut afrikkalaispakolaisten perheenyhdistämiset (MTV 3 21.8.2008).

-Ruotsissa on professori Jan Ekberg arvioinut maahanmuuttajien kuluttavan 30-40 miljardia kruunua (2,8-3,7 miljardia euroa) vuodessa enemmän verotuloja kuin he niitä maksavat suoraan ja välillisesti. Lähteet SvD ja Jan Ekberg, "Immigration to Sweden: Success or Failure?", AEMI Journal Vol. 3, 2005, pp. 33-41 (pdf).

-Sisäministeriön maahanmuuttojohtajan Sirkku Päivärinteen ilmoittamat luvut: alle 16-vuotiaan turvapaikanhakijan ryhmäkotipaikan hinta 57000 euroa/vuosi, nuorille tukiasumispaikat ovat vähän edullisempia eli kustannustaso on noin 30 000 euroa/vuosi, aikuispaikka vastaanottokeskuksessa maksaa alle 17000 euroa/vuosi (Ajankohtainen kakkonen: Ankkurilapset (27.1.2009), osa 1, osa 2, osa 3).

-Työttömyystilasto kansanryhmittäin Työministeriöstä (pdf).

-Demografia ja taloudellinen huoltosuhde pääasiassa Pitkätukan materiaalin ja omien laskelmien pohjalta. Demografisesta osuudesta voidaan yksinkertaistetusti todeta, että ulkomaalaisten määrä Suomessa kasvoi viime vuonna yli 10 prosenttia ja kantasuomalaisten määrä kasvoi promillen eli prosentin kymmenesosan (Tilastokeskus).

-Myös Muutama täky Illmanin Mikalle voi tietysti nousta esiin. Effi on asettunut tukemaan Halla-ahoa. Myös imaami Chebabin lausunnot ovat kiinnostavia.

Verkkoviha kukoistaa -paneelikeskustelu 31.3.2009

Tarkoituksenamme oli käydä videokuvaamassa verkkovihaa käsitellyt keskustelu, mutta tiedustellessani ministeri Thorsilta (avustajan välityksellä), olisiko sopivaa kuvata tilaisuus, sain vastaukseksi "videokuvaaminen ei ole toivottavaa, koska se voisi häiritä keskustelua". Katsoin korrektiksi noudattaa toivomusta, vaikka tiedostin, ettei se ollut millään muotoa pakollista. Jatkossa olemme tarvittaessa sinnikkäämpiä, koska tunnemme oikeutemme. Hommafoorumin kannalta voitoksi voidaan laskea, että ministeri ei vaikuta halukkaalta lähtemään foorumilaisten kanssa tarkasti dokumentoitavaan väittelyyn.


Varsinaiset panelistit olivat Arcadan mediakulttuurin opettaja Tiina Räisä (vas.), ministeri Astrid Thors ja ylitarkastaja Yrsa Nyman Vähemmistövaltuutetun toimistosta.

Keskustelu noudatti ennalta-arvattavaa yksimielistä linjaa, eikä esimerkiksi teknisistä ratkaisuista käytännössä keskusteltu. Poliisin ilmiantonappi ja henkilökunnan moderointin mainittiin, mutta siihen jäivät varsinaiset vaikutuskeinot.

Kun puhutaan verkkovihasta, puhutaan tietenkin maahanmuutosta ja Halla-ahosta, mutta myös suomenruotsalaisista ja romaneista. Olin yllättynyt siitä, miten vähäisellä huumorintajulla ruotsin kieliset suhtautuvat muun muassa väsyneeseen homotteluläppään. Halla-ahon katsottiin herkästi yleistävän väitteitään koko kansanryhmään, mitä pidän jossain määrin olkiukkomaisena, mutta on myönnettävä väitteessä olevan hieman perää. Räisä nosti esiin verkkokeskustelujen yleisesti ottaen heikon argumentaation muun muassa Helsingin Sanomissa, johon toki täytyy yhtyä. Täsmällisesti muotoillut argumentit ovat kuitenkin niin vaikeita seurattavia, että useimmilla ei riitä kiinnostusta tai kykyä sellaisen keskustelun seuraamiseen, eikä Halla-aholla olisi likimainkaan nykyisen kaltaista kannatusta, mikäli hän olisi tällaista yrittänyt.

Ainoa varsinaisesti kiinnostava osuus oli, kun Thors avoimesti myönsi maahanmuutosta seuraavan ongelmia. Nähdäkseni maahanmuuttokeskustelun täytyykin siirtyä toistaiseksi nähdystä mustavalkoisesta huomattavasti hienosyisempään argumentaatioon, johon yritän myös antaa oman panokseni. On pyrittävä tutkimaan sitä, minkälaisia kustannuksia ja ongelmia tietyn laajuisesta ja laatuisesta maahanmuutosta seuraa, ja tämän jälkeen kansan on saatava sanoa valistunut mielipiteensä siitä, mikä näyttää parhaalta ratkaisulta.