lauantai 20. joulukuuta 2008

Harhaton estimaatti

Vihreiden puoluehallitus vaatii ratkaisuja maahanmuuton ongelmiin (tiedote).

Nostan esiin seuraavan Anni Sinnemäen kommentin:
- Yhdenvertaisuus merkitsee maahanmuuttajien kohtelua yksilöinä, ei jonkun tilastollisen ryhmän jäseninä.

Rohkenen olla eri mieltä, eikä kyseessä oikeastaan edes ole mikään mielipideasia, vaan tilastotieteellinen tosiasia. Jos meillä on tiedossa vaikkapa, että maahanmuuttaja on turkkilainen, niin häntä on ensisijaisesti kohdeltava kyseisen ryhmän jäsenenä. Emmehän voi tehdä mitään parempaakaan, kun muuta tietoa ei vielä ole. Tiedon kerääminen kyseisestä yksilöstä taas maksaa aikaa ja rahaa tehtiinpä se sitten etukäteen tai vasta käytännön kokemusten myötä.

Tilastotieteessä tällaisia parhaita mahdollisia arvioita kutsutaan harhattomiksi estimaateiksi, jotka maahanmuuttajien tapauksessa saadaan kyseisen ryhmän edustajien aiemmista saavutuksista kyseisessä maassa. Menetelmän teknistä pätevyyttä voidaan aiheellisestikin kritisoida, mutta käytännössä joudumme hyppimään rohkeasti johtopäätöksiin vaillinaisenkin (mutta parhaan mahdollisen) metodiikan ja datan pohjalta, kun päätöksiä reaalimaailmassa tehdään. Tavoitteena ei voi olla tilastotieteilijöiden täydellinen tyydyttäminen, koska se tyydyttäminen vaatii sukupolvien verran kokemusta ja rekkalasteittain resursseja, jolloin mahdollinen peruuttamaton vahinko on jo kauan sitten tapahtunut.

Käytännössä erilaiset tilastotiedot (esimerkiksi rikos-, työllisyys- ja yrittäjyystilastot meiltä ja muualta) antavat meille todennäköisyysarvioita maahan pyrkivän yksilön toiminnasta. Ne eivät sano mitään varmaa, eivätkä esimerkiksi väitä kaikkia maahanmuuttajia rikollisiksi. Ne ilmaisevat parhaan mahdollisen arvion, jonka pohjalle käytännön toimintamme täytyy rakentua.

Tästä periaatteesta poikkeaminen johtaa harhaisiin estimaatteihin, harhaiseen päättelyyn ja harhaisiin johtopäätöksiin maahanmuuttopolitiikan seurauksista.

Ei kommentteja: