sunnuntai 4. tammikuuta 2009

Muslimimaahanmuuttajien määrä Suomessa


Virallisen tilaston puutteen vuoksi yritän arvioida muslimien määrää Suomessa vuoden 2007 lopussa.

Muslimimaahanmuuttajien (tai maahanmuuttajataustaisten) määrän arviointiin käytän kieltä. Kielialueen sisällä muslimien osuuden arviointiin käytän pääasiassa listaa muslimienemmistöisistä maista, jolloin muslimeita tulkitaan olevan samassa suhteessa kuin Wikipedia ilmoittaa heidän osuudekseen lähtömaan väestössä. Arabia on kielenä ongelmallinen laajuutensa takia, mutta suurimmassa osassa maista on erittäin merkittävä muslimienemmistö (vain Libanonissa, Israelissa ja Tšadissa alle 90 %). Arabian suhteen merkittävin yksittäinen virhelähde koostunee egyptiläisistä (suurehkon kristillisen arabiankielisen vähemmistön vuoksi), mutta heidän määränsä lienee kuitenkin rajattu, sillä kansalaisuudeltaan egyptiläisiä asuu täällä vain 248 miestä ja 65 naista.

Pääosin vuosina 1870-1920 Suomeen muuttanutta tataarivähemmistöä (700-900 henkeä) en käsittele muslimimaahanmuuttajina, eikä heitä siis ole laskettu arvioon mukaan.

Alla on taulukoitu merkittävät muslimimaahanmuuttajaryhmät kielen mukaan. Osa prosenttiosuuksista on huonosti perusteltavissa (esimerkiksi kurdit), jolloin on tehty arvio Stetson-Harrison -menetelmällä. Joissakin epätriviaaleissa tapauksissa annan linkin, jonka avulla suhteellinen osuus on määritetty.


KieliMiehetNaisetMuslimeita (%)
somali51314679100
arabia5194292598
kurdi3369252490
albania3155263670
turkki30081268100
persia2154174298
bengali77241489
urdu56523597
amhara35228548
pandžabi33425570
suahili31924590
afgaani20216299
azeri14912893
tšetšeeni1018490
turkmeeni1018089
indonesia7415186


Yhteensä muslimimiehiä on 23089 ja naisia 16327 eli yhteismäärän arvioksi järkevällä tarkkuudella saadaan noin 40000, jota voi verrata Wikipedian arvioon noin 30000 (Wikipedian lähdeviitteitä ei mielestäni voi kehua).

Artikkelissa Islam Suomessa annetaan vuoden 1999 osalta muslimien määräksi arvio 20000, mutta lähde on tasoltaan heikko. Myös muslimiväestön jakaumaa koskevassa osassa luvut vaikuttavat virhellisiltä, sillä ne eivät täsmää lainkaan edes tuohon vuoden 1999 arvioon. Esimerkiksi somalitaustaisten muslimien määräksi väitetään 4694, vaikka Somalian väestöstä 99,9 prosenttia on muslimeita, eikä maahanmuutto sieltä ole johtunut uskonnollisesta vainosta, joten luku on erittäin epäuskottava (kansalaisuudeltaan somaleita on Suomessa 4852 ja kielen mukaan 9810 kappaletta).

Ylläolevan taulukon ja Tilastokeskuksen tietojen avulla saadaan muslimimaahanmuuttajien sukupuoli- ja ikäjakaumaksi:


IkäMiehetNaiset
0-421632069
5-919491952
10-1418331766
15-1917911526
20-2420391574
25-2924191653
30-3422401553
35-3927101417
40-4425631089
45-491549691
50-54834366
55-59437226
60-64265149
65-6914994
70-747377
75-76124


Näitä tuloksia tulen käyttämään demografisissa laskelmissa.

Ei kommentteja: