sunnuntai 26. huhtikuuta 2009

Draft: Nettomaahanmuutto kansanryhmittäin 2008

Kuolevuuskertoimet ja Tilastokeskuksen väestötilastot antavat keinon arvioida maahanmuuton nettomäärää kansanryhmittäin. Tarkasteltavat kansanryhmät ovat kantaväestö (eli kielet suomi ja ruotsi) ja vieraskieliset, joiden yhtenä osajoukkona käsitellään erikseen muslimimaahanmuuttajien tilanne, koska asia on maassamme vellovan maahanmuuttokeskustelun kannalta arvokas.

Jännittävänä yksityiskohtana mainittakoon, että saamen kieliset (1778 henkilöä vuonna 2008) sijoitetaan joissakin tilastoissa vieraskielisiin ja joissakin ei. Hämmentävää käsitteiden epätäsmällisyyttä Tilastokeskukselta. Saamelaisten ikäjakaumasta on näin ollen käytössä pelkästään viiden vuoden luokkiin jaoteltua dataa, joten jos lähtisin sen itse korjaamaan kantaväestön puolelle, se aiheuttaisi muuten laadukkaan datan pientä korruptoitumista. Käsittelen siis nyt saamelaisia vieraskielisinä, vaikka tiedän meidän vieneen heidän kalavetensä (vrt. Petri Hiltunen: Väinämöisen paluu).

Jos mainittu epäkohta unohdetaan, jaottelu kantaväestöön ja vieraskielisiin on Tilastokeskuksen tietojen avulla eksaktia, mutta vieraskielisten osajoukon muodostavien muslimien suhteen mitään virallista tietoa ei ole saatavissa, joten tyydyn omiin arvoihini vuosien 2007 ja 2008 osalta. Muslimien määrä on aiemmissa laskelmissa ilmaistu viiden vuoden ryhmiin luokiteltuna, joiden sisällä oletan jakauman olevan tasainen (mahdollinen jakojäännös lisätään ensimmäiseen vuoteen). Viimeinen luokka on vähintään 75-vuotiaat, jossa tapauksessa oletan tasajakauman ikäluokille 75-79 (suljettu väli).

Oletuksista tärkein on, että kustakin kansanryhmästä on ikäluokittain kuollut kuolevuuskertoimien (tai tarkemmin Helsingin vuoden 2007 kuolevuuskertoimien) ilmaisema osuus väestöstä. Tämä oletus ei tietenkään voi osua täsmälleen oikeaan kaikissa tapauksissa, eikä ikäluokittaista virhemarginaalia ole erityisen helppo kontrolloida (kokonaisvirhe on todettavissa). Tarkemman tiedon puuttuessa kyseessä on kuitenkin kelvollinen lähtökohta. Pyrkimyksenä on käyttää tuloksia demografisessa laskelmassa, jossa päähuomio on aktiivi-ikäisessä väestössä, jonka kuolevuus on tilastollisesti varsin maltillista tasoa, joten vanhoissa ikäluokissa tapahtuvat mahdollisesti suurehkotkaan virheet eivät ole erityisen tärkeitä.

En laske maahanmuutoksi alle yksivuotiaiden määrän muutoksia, vaan oletan heidän syntyneen Suomessa. Tulen kirjoittamaan vielä erillisen tekstin kunkin ryhmän syntyvyydestä ennen kuin pääsen varsinaisiin demografisiin laskelmiin.

Valitettavasti havaitsin laskelman tekemisen ongelmalliseksi pelkästään kuolevuuskertoimien perusteella. Virhettä kertynee erityisesti vanhoihin ikäluokkiin. Yritän parantaa tulosta käsittelemällä tässä pelkästään "aktiivi-ikäisten" eli ikäluokkien 10-65 tilanteen. Tilastokeskus julkistaa huomenna tarkempaa tietoa vuonna 2008 kuolleista, jolla pystyn ehkä parantamaan laskelmaa.

Nettomaahanmuutto Suomeen vuonna 2008
KantaväestöVieraskielisetMuslimit
IkäMiehetNaisetMiehetNaisetMiehetNaiset
109-87052210
111838333932
12-3340374233
1391235334233
1410-1024474233
1511-19549625-25
1611084472821
17-11080592922
18-11093822922
19-43-621341572922
20-29-9611014012257
21-30-441602246940
22-21-422232167344
23-9-513162667344
24-12-554032997344
25-55-6328329116452
26-41-794132678032
27-59-813302438435
28-30-692942248435
29-22-372691818435
30-38-87294192195
31-2822161815019
32-31-591451535022
334-552021235022
34741611075022
35138311280-7
36-24-1417990-1416
3724-213690-1418
3881412694-1418
398411477-1318
40-18-157711019-34
4119-742724223
42-194069394527
43422242554527
4466520644627
45182244115-155-56
46642940434221
47513010504622
4868511544622
49713714344722
506034156102-110-51
5154131592411
52661717312812
53113428192812
5489261282812
558-318939-68-20
563550104253
57664982874
587145101374
5969112984
608772815-19-8
61655631890
6273860594
6315643-15-794
649523-6-4104


Yhteensä aktiivi-ikäisten kantaväestön miehien nettomuutto on tämän laskelman perusteella 1026, kantaväestön naisten -190, vieraskielisten miesten 6010, vieraskielisten naisten 5246, muslimimiesten 1674 ja musliminaisten 860. Siis nettomaahanmuutto olisi 14626, mikä on oikeaa kokoluokkaa, mutta tunnustan harrastaneeni hieman kyseenalaisia keinoja tulokseen päästäkseni. Pyrin parantamaan tulosta myöhemmin.

Ei kommentteja: